KOLEKTURO

 

 

 

DE

 

 

RAKONTI  DA  LE  GRIMM

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Traduktita  da  J. HOUILLON

 

 

 

 

 

Thaon-les-VOSGES  (FRANCIA)

 

 

 

 


PREFACETO

 

 

      La du frati Grimm (Jakob, 1785 - 1863, e Wilhelm, 1786 - 1859) parkuris tota Germania e facis rich rekolto de rakonti quin li publigis sub la titulo:

      Kinder- und HausmŐrchen (Puer- e hem-rakonti).

    Ta rakonti havis suceso mondal e tradukesis ad omna lingui. Preske omni konocas li, tante plu ke pasable multa de oli es komun a plura nacioni. Malgre to, o   

     plu juste pro to, me  

     rezolvis tradukar a Ido ti qui maxim plezis a mea infanteso o yuneso, e qui ankore nun havas por me kelko di lia olima charmo.

    La Idisti qui ne konocas li, lektos li kun plezuro: li qui konocas li, espereble rilektos li sen enoyo, e forsan diletos komparar ica Ido-tradukuro a la rispektiva    

    tradukuri nacional. Fine,  

    omni povos sucesoze uzar li por Ido-propagado, precipue che yuni.

   Generale me restis fidel al text' original. amen ulfoye đrarafoye - me supresis o chanjis detaleto pro troa naivacheso o por plua klareso ed eleganteso.

   Se ica selekturo plezos al Idistaro, me povas ofrar altra simil kolekturi.

 

J. H

 

 

 

 

 

 

 

1928

 

 

Fratuleto e fratineto

 

LA TRI FILIFERINI

 

La brav talioreto

 

La Muzikisti dil urbo Bremen

 

SPINDELO, NAVETO ED AGULO

 

POLEDDIK

 

LA REGOLO E LA URSO